NÁŠ PRACOVNÝ POSTUP

KONZULTÁCIA A PLÁNOVANIE

Architekt, resp. klient sa obráti na našu spoločnosť s požiadavkami na špecifický nábytok pre svoj interiér. Spoločne s klientom, prípadne s architektom preskúmame jeho potreby a preferencie.

speech-bubble

NÁVRH INTERIÉRU A NÁBYTKU

Náš tím technikov spracuje návrh dizajnu do technických výkresov a v prípade potreby prekonzultuje jednotlivé detaily s klientom / architektom. Klientovi predstavíme návrh a spoločne diskutujeme o možných úpravách.

sketch

VÝBER MATERIÁLOV A FAREBNÝCH SCHÉM

Pri konzultácií o výbere materiálu, zohľadníme všetky okolnosti vhodného materiálu do interiéru. Úzko spolupracujeme s dodávateľmi rôznych druhov materiálov.

color-palette

DORUČOVANIE A MONTÁŽ

Zabezpečujeme doručenie nábytku a jeho montáž na miesto určenia.

repair-service

FINÁLNY PREHĽAD S KLIENTOM

Spoločne s klientom skonzultujeme a odovzdávame projekt.

rating

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Poskytujeme dlhodobú starostlivosť o našich klientov a reagujeme na ich potreby

customer-service

TECHNOLÓGIE, KTORÉ POUŽÍVAME

Firma je vybavená technologickým zariadením na lysovanie dýhy a iných materiálov, brúsenie a lakovanie. Okrem základného strojového vybavenia disponujeme aj CNC technológiami (frézovacie centrum, nárezové centrum, vŕtacie centrum). Snaha našej firmy je správať sa ekologicky, k čomu prispievajú filtračné zariadenia a riadené odsávanie strojov. Drevný odpad spracúvame do brikiet, ktoré následne využívame na vykurovanie objektu. Všetky ostatné odpady triedime a nebezpečné odpady odovzdávame na likvidáciu podľa platných noriem EÚ.

Za štandardný materiál sa považuje laminát. Pracujeme aj s vyššou verziou štandardu ako MDF (drevovláknitá doska so strednou hustotou), preglejka, laťovka a dýha, ktoré upravujeme náterovými hmotami a lakmi. Výber vhodného materiálu závisí od návrhu, druhu nábytku, rozpočtu a aj využitia.